Geschiedenis

Geschiedenis

Op 4 januari 1956 werd de Christelijke Gemengde Zangvereniging Amicitia opgericht, daarmee was het bestaan van het koor Amicitia in Uithoorn een feit. Met de naam Uithoorns Christelijk Koor Amicitia werd Amicitia in 1967 lid van de Kon. Bond van Chr. Zang en Oratoriumverenigingen (nu de Koninklijke Christelijke Zangersbond). Op 2 februari 1976 werd de naam gewijzigd in christelijke oratoriumvereniging Amicitia, kortweg c.o.v. Amicitia.

Motivatie
Oorspronkelijk vanuit de christelijke traditie opgestart is c.o.v. Amicitia van meetaf een oratoriumkoor waar mensen van allerlei gezindten zich thuisvoelen. Het repertoire van Amicitia omvat zowel wereldse als religieuze werken van vroegere en hedendaagse componisten. Deze wijze van klassieke muziek maken is van belang voor het koor, solisten, orkest, dirigent, repetitor en voor de luisteraars. Echter in onze hedendaagse werkelijkheid waar snelle, kortdurende activiteiten mode zijn is Amicitia mede van belang voor het voortbestaan van de (muziek)cultuur in deze regio.

Verbindend
Een solide basis voor Amicitia is niet alleen een actief bestuur, support van Vrienden, instellingen en donateurs. Het is ook de naam Amicitia waaraan leden inhoudelijk blijken vorm te geven.

Hoogtepunten
Vanaf de eerste oratoriumuitvoering op vrijdag 18 oktober 1968 is de concertuitvoering jaarlijks voor velen een hoogtepunt. Er is een overzicht van onze concerten sinds 18 oktober 1968: zie onder Repertoire de lijst van uitgevoerde werken.

Koninklijke onderscheiding
Op dinsdag 14 november 2006 overhandigde de Burgemeester van Uithoorn aan het begin van ons concert de Koninklijke Erepenning ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan.