Meezingen

Wilt u meezingen? Graag! We zijn eigenlijk continu op zoek naar mensen die mee willen doen. We repeteren elke maandagavond van 20.00 tot 22.15 in de aula van de S.G. Thamen, Den Uyllaan 4 te Uithoorn. Komt u gerust eens langs en doe een avondje mee; het verplicht u tot niets.

Misschien is het wel een idee als u van te voren even contact opneemt. Dan kunnen we kijken of er nog ergens een extra partituur te vinden is. Belt u daarvoor graag even met Bettie Half, telefoon 06 48983313, email: secretaris@amicitia-uithoorn.nl, of Peter Lucas, telefoon 0297-530742, email: voorzitter@amicitia-uithoorn.nl.

En als u na een keer of wat proberen denkt dat het wat is, schiet dan een van de bestuursleden aan. (Maar u hebt dan vast al kennis gemaakt.) We kunnen dan even doornemen hoe het wederzijds bevalt, en als we even enthousiast zijn als u, wordt dan vooral lid. Wij zijn geen professionele zangers; het is dan ook niet nodig dat u zo van blad kunt zingen. Wel streven we bij onze concerten  naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. We houden die kwaliteit onder andere op peil door de stemtest die iedere zanger bij intrede en verder elke drie jaar doet. Eventueel kan u op grond van de uitslag worden geadviseerd zangles te nemen.

De contributie is € 55 per kwartaal. Daarbij komt dan, afhankelijk van het werk dat we uitvoeren, nog de kosten van een partituur. (En zo’n partituur gaat echt heel lang mee, als u er zuinig op bent.)

Is dat nou duur? Bekijkt u het eens zo. Voor dat bedrag kunt u dus, behalve op enkele feestdagen dat we de boel dichtgooien, op elke maandagavond 2 uur uw hobby beoefenen. We zingen 40 weken per jaar, dus dat is 80 uur. Vier maal € 55 gedeeld door 80 is € 2,75. Dan kost dit dus € 2,75 per uur. Een dure hobby kunnen we dat toch echt niet noemen!

Notenkraker

amicitia_notenkrakerDe Notenkraker, het blad van c.o.v. Amicitia, verschijnt voor de zomervakantie, voor ons jaarlijkse concert en in het voorjaar. De Notenkraker is bestemd voor de leden en wordt ook bezorgd bij onze donateurs en adverteerders

 

Druk, drukker…

amicitia_drukkerDrukkerij Schilperoord te Waverveen is de drukker van het kwaliteitsdrukwerk voor De Notenkraker en voor onze concerten.