concert 12 april 2014

Sublieme uitvoering Johannes Passion Amicitia

 

‘Herr, unser Herrscher’, zongen de eerste woorden van het koor Amicitia na de inleiding van begeleidingsorkest Continuo-Rotterdam en organist Eric Jan Joosse. Het was meteen raak, want de woorden kwamen aan zoals Bach dat bij het schrijven van zijn Johannes Passion oorspronkelijk beoogde. Hiermee was de hoogwaardige toon van de avond gezet, iets wat de uitmuntende solisten kort erna alleen nog maar bevestigden.

De goed gevulde RK Kerk H. Johannes De Doper op de rand van Mijdrecht en Wilnis was muisstil. Men liet de wonderzoete klanken tot in de diepste kern van zichzelf doordringen, terwijl men het verhaal van de lijdensweg van Jezus en de innerlijke strijd van Pilatus van papier meelas. De musici brachten de Passion tot leven: De diepe basstem van Ronald Dijkstra deed Jezus herrijzen, Margareth Beunders (contralto) en Willem de Vries (bas-aria’s) lieten oude tijden herleven, terwijl Gerben Houba in zijn rol van Evangelist een enorme taak op zijn schouders nam. Het was opmerkelijk te aanschouwen hoe hij zijn stem in het stuk de leiding gaf en tegelijkertijd zichzelf wist weg te cijferen, zoals een groot verteller betaamt. Sopraan Ruzanna Nahapetjan bracht met haar laatste aria, waarin zij de dood van Jezus beweende, zelfs hier en daar een traan teweeg, zo helder en loepzuiver was haar stem. Het koor sloot af met een wonderschone vertolking van de laatste twee coupletten, waarbij vooral het ‘Ruht Wohl’ grote indruk maakte. Het sneed door de kerk in zinderende trillingen.

Dirigent Toon de Graaf liet tenslotte de laatste tonen van zijn Johannes Passion nog lang op het publiek inwerken, waarmee hij de impact van deze sublieme uitvoering vergrootte. Daarna daverde het applaus in een staande ovatie, waarmee men dirigent, orkest, organist, solisten en koor ruimschoots bedankte. Eenieder keerde in een zalige stemming huiswaarts. Men voelde zich getrakteerd en volledig doordrongen van de ware betekenis van het naderende Paasfeest.

De volgende uitvoering van C.O.V. Amicitia staat gepland op 21 november 2014 in De Burght te Uithoorn. Dan zal zij de ‘Paulus’ van Mendelssohn ten gehore brengen.