Concert 15 maart 2002

Mooie uitvoering Johannes Passion door Amicitia
(Uitvoering 15 maart 2002)

Op vrijdag 15 maart j.l. bracht de c.o.v. Amicitia de Johannes Passion van J.S. Bach ten gehore in de R.K. Kerk St. Johannes de Doper in Mijdrecht-Wilnis. Dirigent Toon de Graaf wist het koor en het begeleidende Kamerorkest “Continuo” te inspireren tot een gevoelvolle uitvoering van deze Passie.

De Johannes Passion, korter maar bijna nog dramatischer dan de bekende Mattheüs Passion, mag zich verheugen in een groeiende bekendheid en populariteit. En terecht, zo bleek ook deze avond weer. In de zeer goed gevulde kerk luisterde het publiek ademloos naar het lijdensverhaal dat door koor, solisten en orkest werd verteld. Uiteraard was een belangrijke rol weggelegd voor de evangelist, gezonden door de tenor Ludwig van Gijsegem. Hij zong zijn partij met grote zeggingskracht. Bijvoorbeeld het moment dat Petrus na de verloochening naar buiten gaat en weent, werd door hem op ontroerende wijze gezongen. De Christus-partij werd vertolkt door de bas Math Dirks, die dat ook op een zeer aansprekende manier deed. Het koor heeft in de Passie eigenlijk drie rollen: het zingt aan het begin en aan het eind een groot koorstuk; dan vertolkt het in het passieverhaal vaak de rol van volk, of van de hogepriesters of de krijgsknechten; en tenslotte zingt het in de koralen, en vertegenwoordigt daarmee de gemeente die antwoord geeft op het verkondigde evangelie.

Amicitia heeft zich in al deze rollen zeer goed ingeleefd. In het openingskoor klonk het nog wat voorzichtig, niet majestueus genoeg, en sommige inzetten hadden niet helmaal de goede hoogte. Het is een zwaar koor om mee te beginnen, en het wennen aan een andere akoestiek zal ook een rol hebben gespeeld: de kerk klinkt prachtig, maar het valt voor een koor niet mee om contact te houden met elkaar, en om helder en verstaanbaar te zingen. Door het tempo iets lager te nemen lukte het dirigent Toon de Graaf heel goed om alles bij elkaar te houden; alleen het openingskoor werd er wat traag door. Het slotkoor “Ruhet wohl” was daarentegen prachtig. De volkskoren in het hele stuk werden uitstekend gezongen: fel, krachtig en met grote precisie, waardoor bijvoorbeeld alle uitroepen van het “Kreuzige!” goed tot hun recht kwamen. Een prestatie van formaat. De koralen werden gezongen met aandacht voor de tekst en de dynamiek. Hoogtepunt was wel het slotkoraal “Ach Herr, lass dien lieb Engelein”, waarmee de Johannes Passion ontroerend besloten werd.

De overige solisten, spraak Lisette Emmink, alt Lysbeth Riemersma, tenor Henk Gunneman en bas Hans de Vries, hebben in deze Passie een kleiner aandeel, maar zij zorgden wel voor momenten van grote schoonheid, met name in de sopraan-aria “Zerfliesse, mein Herze”. Tenslotte moet ook nog de uitstekende begeleiding door het kamerorkest “Continuo” genoemd worden. Samen met organist Eric Jan Joosse, die ook vaste repetitor is van Amicitia, zorgden deze musici voor een puntgave begeleiding van koor en solisten. In het programmaboekje werd de suggestie gedaan om op basis van het succes van deze uitvoering dit evenement elke twee jaar te herhalen en zo een nieuwe traditie in het leven te roepen.

Wat ondergetekende betreft een prima idee!

Willy Rullmann