concert 21 november 2014

 

Prachtige Paulus uitgevoerd door c.o.v. Amicitia

Gehoord in RK Kerk de Burght te Uithoorn op vrijdag 21 november jl.

In de goedgevulde RK Kerk de Burght, luisterde een aandachtig publiek afgelopen vrijdag naar de Paulus, de eerste van twee door Felix Mendelssohn Bartholdy’ s geschreven oratoria. Uitgevoerd door: c.o.v. Amicitia (Uithoorn) en gastzangers van c.o.v. Excelsior (Huizen), Het Promenade Orkest, Marjorie Ginczinger (sopraan), Jean Leon Klostermann (tenor), Frans Fiselier (bariton) o.l.v. dirigent Toon de Graaf.

Tijdens Mendelssohns leven, was Paulus een populair en vaak uitgevoerd werk. Echter, in vergelijking met dergelijke oratoria als Händels Messiah, Bachs Weihnachtsoratorium en de Matthäus Passion of zelfs Mendelssohns eigen Elias, heeft het niet zijn plaats in het koor repertoire behouden en wordt nu zelden in zijn geheel uitgevoerd. De muzikale commissie van Amiacitia en Toon de Graaf zorgden er voor dat daar deze avond verandering in kwam. C.o.v. Amicitia vormde samen met zo’n 30 gastzangers van c.o.v. Excelsior uit Huizen een koor van formaat. Begeleid door het Promenade orkest en met 3 solisten van naam een veelbelovend geheel.

Het oratorium bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat het martelaarschap van de heilige Stefanus en de bekering van Paulus. Het tweede deel gaat over de verdere carrière van de apostel.

Na een lange en expressieve ouverture voor orkest opent het eerste deel met een sterk en jubelend refrein: “Herr, der du bist der Gott”; prachtig neergezet door het koor. In het eerste deel is duidelijk de invloed die Bach op Mendelssohn heeft gehad heeft, te herkennen. Vermeldenswaardig is het gedeelte waar de vrouwenstemmen zingen: “Saul, Saul, was verfolgst du mich?” Heel mooi in balans met het orkest en afgewisseld door de tenorpartij. De tenor Jean Leon Klostermann zette overtuigende recitatieven neer, gezongen met volle en krachtige stem.

Het tweede deel is duidelijk anders van karakter. Prachtige melodieën, maar minder heftig. De gehele compositie is origineel van aard. Lof voor de dirigent die de muziek richting gaf. Een uitstekende balans van orkest en koor zorgde ervoor dat de dynamische verschillen goed tot zijn recht kwamen. Met het trefzekere Promenadeorkest aan zijn zijde, wist dirigent Toon de Graaf het koor bij enkele onzekere inzetten en tempi wisselingen toch weer in goede banen te leiden.

Sopraan Marjorie Ginczinger gaf met haar heldere en loepzuivere stem een schitterende vertolking van vertelster en de stem van Jezus. Ook bariton Frans Fiselier bracht op overtuigende wijze de partij van Paulus. Zijn sonore stemgeluid paste de rol uitstekend. Al met al een overtuigend mooi concert waar, afgezien van een paar kleine onregelmatigheden, Amicitia trots op mag zijn. Aan het einde van deze avond klonk dan ook een lang en welverdiend staand applaus.

Vrijdag 29 november a.s. zal de Paulus nog een keer uitgevoerd worden in de Grote Kerk van Naarden. Ditmaal zal het voltallige koor van c.o.v. Excelsior deelnemen aangevuld met gastzangers van c.o.v. Amicitia o.l.v. Toon de Graaf.

Suzanne Arends