Meezingen

Wilt u eens kennismaken? U bent van harte welkom!

Wilt u meezingen? Graag! We repeteren elke maandagavond van 20.00 tot 22.15 in de aula van Vakcollege Thamen, Den Uyllaan 4 te Uithoorn. Komt u gerust eens langs en doe een avondje mee; het verplicht u tot niets.

Als u vooraf even contact opneemt zorgen we zo mogelijk alvast voor een partituur. U kunt contact opnemen met Bettie Half, telefoon 06 48983313, e-mail: secretaris@amicitia-uithoorn.nl, of José Roelofs, e-mail: voorzitter@amicitia-uithoorn.nl.

En als u na een keer of wat proberen denkt dat het wat is, schiet dan een van de bestuursleden aan. (Maar u hebt dan vast al kennis gemaakt.) We kunnen dan even doornemen hoe het wederzijds bevalt, en als we even enthousiast zijn als u, wordt dan vooral lid. Wij zijn geen professionele zangers; het is dan ook niet nodig dat u zo van blad kunt zingen. Wel streven we bij onze concerten naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. We houden die kwaliteit onder andere op peil door de stemtest die ieder koorlid bij intrede en daarna elke drie jaar doet. Eventueel kan u op grond van de uitslag worden geadviseerd zangles te nemen.

De contributie is € 75 per kwartaal. Daarbij komen, afhankelijk van het werk dat we uitvoeren, nog de kosten van een partituur.