Over ons

Welkom
Amicitia is een oratoriumkoor, gevestigd in Uithoorn.  De leden komen behalve uit Uithoorn ook uit omliggende gemeenten zoals Amstelveen en Mijdrecht. Ook na  65 jaar is Amicitia een dynamisch koor met initiatieven en activiteiten. Er is bij Amicitia geen gebrek aan zangers die, behalve zingen, ook ergens anders hun schouders onder willen zetten. Kortom: een betrokken club van ongeveer  60 mensen die wekelijks bij elkaar komt om onder de inspirerende leiding van dirigent Toon de Graaf  en repetitor Eric Jan Joosse samen te zingen, te werken aan harmonie en te ervaren dat muziek verbindt!
 
Toon de Graaf
Sinds 1985 dirigeert Toon de Graaf ons koor. Toon de Graaf kreeg op jonge leeftijd pianolessen van zijn vader die zelf een verdienstelijk amateurdirigent was. Zijn vader maakte hem ook wegwijs in de koorwereld. In 1984 behaalde Toon het diploma koordirectie “met onderscheiding” op het Utrechts Conservatorium waar hij studeerde bij Reinier Wakelkamp. Langs andere weg, o.a. door privé-onderricht en cursussen liet hij zich ook scholen door Jan Ekelkamp, Jaap Hillen en Hans v.d. Hombergh. Tevens studeerde hij partituurkennis en orkestdirectie bij Charles de Wolff. Eerder al, in 1982, sloot hij de studie Schoolmuziek met goed gevolg af. Naast het dirigentschap van “Amicitia” is hij ook dirigent van COV Gorkum.
 

 Eric Jan Joosse studeerde aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam, waar hij in 1983 het Praktijkdiploma Kerkmuziek en in 1985, als leerling van Albert de Klerk, zijn orgeldiploma behaalde. Daarna studeerde hij koordirectie aan het Utrechts Conservatorium bij Reinier Wakelkamp en Kerry Woodward.

Eric Jan Joosse is cantor-organist van de Nieuwe Kerk in Ouderkerk aan de Amstel, vaste repetitor van Amicitia en onder meer dirigent van de Amstellandse Cantorij. Meer informatie vindt u op zijn eigen website.

  
Geschiedenis

Op 4 januari 1956 werd de Christelijke Gemengde Zangvereniging Amicitia opgericht, daarmee was het bestaan van het koor Amicitia in Uithoorn een feit. Met de naam Uithoorns Christelijk Koor Amicitia werd Amicitia in 1967 lid van de Kon. Bond van Chr. Zang en Oratoriumverenigingen (nu de Koninklijke Christelijke Zangersbond). Op 2 februari 1976 werd de naam gewijzigd in christelijke oratoriumvereniging Amicitia, kortweg c.o.v. Amicitia.

Motivatie
Oorspronkelijk vanuit de christelijke traditie opgestart is c.o.v. Amicitia van meetaf een oratoriumkoor waar mensen van allerlei gezindten zich thuisvoelen. Het repertoire van Amicitia omvat zowel wereldse als religieuze werken van vroegere en hedendaagse componisten. Deze wijze van klassieke muziek maken is van belang voor het koor, solisten, orkest, dirigent, repetitor en voor de luisteraars. Echter in onze hedendaagse werkelijkheid waar snelle, kortdurende activiteiten mode zijn is Amicitia mede van belang voor het voortbestaan van de (muziek)cultuur in deze regio.

Verbindend
Een solide basis voor Amicitia is niet alleen een actief bestuur, support van Vrienden, instellingen en donateurs. Het is ook de naam Amicitia waaraan leden inhoudelijk blijken vorm te geven.

Hoogtepunten
Vanaf de eerste oratoriumuitvoering op vrijdag 18 oktober 1968 is de concertuitvoering jaarlijks voor velen een hoogtepunt. Bij Repertoire vindt u het overzicht van uitgevoerde werken.

Koninklijke onderscheiding
Op dinsdag 14 november 2006 overhandigde de burgemeester van Uithoorn aan het begin van ons concert de Koninklijke Erepenning ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan.

Kwaliteit
Amicitia is een amateurkoor; wij zijn geen beroepszangers. Maar dat betekent zeker niet amateuristisch! Bij al onze concerten streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. We houden die kwaliteit onder andere op peil door de stemtest die iedere zanger bij intrede en verder elke drie jaar doet. Eventueel kan u op grond van de uitslag worden geadviseerd zangles te nemen.

Gezelligheid
Naast de kwaliteit van de muziek is ook de gezelligheid en saamhorigheid een belangrijk aspect van onze vereniging; niet voor niets is de naam van de vereniging ”Amicitia”: vriendschap. Dat komt natuurlijk tot uiting bij onze wekelijkse repetities, jaarlijkse repetitiedagen en ook bij de concertreizen die we op gezette tijden organiseren. De laatste reis was in mei 2022 naar het Duitse Paderborn, waar we Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms uitvoerden