Vrienden van Amicitia

Stichting Vrienden van Amicitia

Toen Amicitia 40 jaar bestond, begin 1996, hebben we een stichting opgericht. Waarom naast een vereniging ook nog een stichting? Omdat het koor best wat hulp ‘van buiten’ kan gebruiken. Wij zijn op zoek gegaan naar mensen buiten het koor, die geen lid kunnen of willen zijn, maar ons wel kunnen helpen met hun kennis en ervaring. De afgelopen jaren hebben een paar mensen die het koor een warm hart toedragen, hard gewerkt aan financiële ondersteuning, het organiseren van extra activiteiten en naamsbekendheid. Zo wordt letterlijk inhoud gegeven aan ‘Vriendschap’!

Sommige bedrijven steunen ons belangeloos. Mochten er bedrijven zijn, die graag hun naam willen verbinden aan de uitvoeringen van Amicitia, dan bieden wij hen verschillende mogelijkheden, al dan niet in combinatie met elkaar:

  • naamsvermelding op toegangskaarten voor een concert
  • reclame op onze website, al dan niet met een link naar de site van het bedrijf

Met fondsenwerving hebben we de afgelopen jaren enkele duizenden euro’s bij elkaar gespaard.
Voor alle duidelijkheid: We letten wel op het imago van Amicitia. Dit kan betekenen dat we hoewel het aanbod van een bedrijf heel aantrekkelijk is, we daar toch niet op in kunnen gaan. Dat is gelukkig nog niet voorgekomen. (En dat lijkt ons ook niet waarschijnlijk: als uw bedrijf iets met ons soort muziek heeft, past het vast bij ons imago.)

In overleg tussen koor en stichting is besloten deze reserve wat actiever in te zetten. Bijvoorbeeld door garant te staan voor het organiseren van extra concerten. Omdat dit toch enig risico met zich meebrengt, zou het koor zelf daar niet aan kunnen beginnen. Voorbeelden zijn de uitvoering in Praag in 2001 en de uitvoering van de Johannes Passion in de Ronde Venen, vanaf 2002 om de twee jaar. Ter afwisseling werd in 2012 de Messiah uitgevoerd maar vanaf 2014 stond de Johannes Passion weer op het programma.

Wij houden ons aanbevolen voor goede suggesties in de vorm van voor deze doelen te benaderen bedrijven, bijzondere acties, nieuwe soorten initiatieven, en dergelijke.

O ja, we hebben het hierboven over bedrijven gehad, maar particulieren, bij voorkeur vermogende particulieren, zijn natuurlijk ook welkom. En wij zijn zo arm dat we u al gauw als vermogend beschouwen.

Namens het bestuur van de stichting Vrienden van Amicitia,
Hr. A.F.C. van de Water, telefoonnummer 0297-566377